Assessmentacteurs

In tegenstelling tot wat een trainingsacteur doet, leerdoelgericht spelen, houdt een assessmentacteur zich bezig met meetdoelgericht spelen. Onze acteurs zijn speciaal getraind op deze discipline. In overleg met de consultant onderzoeken zij de gevraagde competenties aan de hand van een gestandaardiseerd rollenspel middels gedragsmatige scoringskansen, z.g.n. ‘platforms’.
Tevens hebben onze acteurs een assessorentraining gehad, waardoor zij desgewenst een taak kunnen vervullen in het methodisch beoordelen. Om tot een zorgvuldige afweging te komen, worden de verrichtingen van een kandidaat meestal door meerdere deskundigen beoordeeld, z.g. assessoren. Ons advies: Laat kandidaten beoordelen door een van uw vaste medewerkers die de regie voert, aangevuld met een van onze acteurs die dan ook assessor is. Deze neemt tevens het rollenspel voor zijn rekening want veel van onze acteurs zijn opgeleide en ervaren assessoren.

Uw voordeel
De voorspellende waarde van de beoordeling wordt aanmerkelijk vergroot: onze assessoren leggen naast uw visie, vanuit hun eigen deskundigheid hun visie op de verrichtingen van de kandidaat. Dit levert extra informatie op. Voor elk onderzoek hoeft u nog slechts een van uw vaste selectiedeskundigen in te zetten, dat geeft kostbaar logistiek voordeel.