Training verzuimgesprekken

Als onderdeel van een effectief verzuimmanagement worden leidinggevenden geacht verzuimgesprekken te voeren. Met het doel het verzuim te reduceren, beheersbaar te houden en zo kosten te besparen.

Bij een ziekmelding gaan we niet meer uit van beperkingen, maar eerder van mogelijkheden: wat kun je nog wel? We spreken dan ook niet meer van een ziekmelding, maar van een aanvraag ziekteverlof. Leidinggevenden vinden dit vaak lastig: medewerkers reageren hierop regelmatig met weerstand. Hoe voorkom je dat deze zienswijze resulteert in gedemotiveerde medewerkers? Hoe krijg je draagvlak, buig je weerstand om in een actieve en coöperatieve grondhouding bij medewerkers? Hoe ga je om met regelmatig kort frequent verzuim? Of langdurig verzuim? Hoe begeleid je medewerkers bij re-integratie?

Tijdens deze training krijgt u inzicht in zowel het gedrag van medewerkers als dat van uzelf. U leert effectief gedrag en grondhouding te beïnvloeden. Met behoud van motivatie bij medewerkers. Naast behandeling van theorie wordt er vooral veel geoefend met een professionele acteur. Onder begeleiding van een deskundige trainer.

We oefenen onder andere met:
– Ziekmelding (aanvraag ziekteverlof)
– Kort frequent verzuim
– Contactgesprek bij langdurige afwezigheid
– Signalering
– Re-integratie
– Et cetera

Duur van de training is in onderling overleg met de opdrachtgever, ook kunnen er op verzoek extra aandachtsgebieden worden behandeld. Kortom, we leveren graag maatwerk.