Overige trainingen

Alle trainingen worden gegeven door een deskundige trainer en worden ondersteund door professionele acteurs van Simulatie Consult. Tevens hebben opdrachtgever en deelnemer de mogelijkheid om specifieke input in te brengen met betrekking tot context en situatie. Maatwerk dus.

Situationeel Leidinggeven
Tijdens deze training leer je verschillende stijlen van leidinggeven te onderscheiden, word je je bewust van je voorkeursstijl en leer je daarin te schakelen, al naar gelang de specifieke situatie en het niveau van taakvolwassenheid van de medewerker daarom vragen. Je leert talent effectief te managen.

Feedback geven
Hoe optimaliseer je de samenwerking met je collega, je leidinggevende, je klant? Je eigen belangen of die van je organisatie borgen met behoud van de relatie met de ander. Waardering uitspreken, maar ook aangeven wat je anders zou willen. Zonder dat je in onnodige conflictsituaties verzeild raakt.

Persoonlijke Effectiviteit
Wat zijn je sterke kanten in communicatie, hoe kun je die maximaal benutten? Wat zijn je aandachtspunten, waar moet je aan werken en vooral: hoe doe je dat? Je leert jezelf beter kennen en krijgt handreikingen hoe je met behoud van eigenheid, in harmonie met jezelf, succesvol kunt zijn.

Slecht nieuws gesprekken
Een promotie gaat niet door, je moet je onverhoopt terugtrekken uit een project, een dienst kan niet geleverd worden binnen de gestelde tijd, een contract wordt niet verlengd. Zo zijn er verschillende redenen te bedenken waardoor je helaas slecht nieuws moet brengen. Hoe doe je dat met respect voor de beleving van de ander, maar zonder probleemeigenaar te worden?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Wij helpen organisaties om leidinggevenden de door de organisatie gehanteerde gesprekkencyclus te leren toe te passen. Wij verdiepen ons in de specifieke kenmerken van de gesprekkencyclus van uw organisatie, koppelen die aan onze visie op gespreksvoering en gaan van daaruit oefenen, veel oefenen.