Training omgaan met agressie en agressiepreventie

De training is bestemd voor iedereen die te maken heeft in zijn functie met klantcontact. Meestal verloopt dat goed maar afhankelijk van de sector waarin je opereert word je in meerdere of mindere mate geconfronteerd met lastig gedrag. Dat kan gaan over irritatie, boosheid, woede, maar ook over manipulatie, bedreiging. Hoe definieer je agressie, hoe herken je het, wat zijn je eigen grenzen en wat zijn de gestandaardiseerde grenzen van je organisatie? Hoe geef je die grenzen aan en beperk je het risico op escalatie?

In deze training staat het voorkomen van agressie centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan het kunnen onderscheiden van verschillende soorten agressie en het adequaat begrenzen daarvan.

We werken met korte theoretische uiteenzettingen direct gekoppeld aan rollenspel met een professionele acteur. Daarbij is er ons veel aan gelegen om het gevoel van mentale veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Dus: geen extreem gedrag van de acteur dat dit gevoel van veiligheid zou kunnen ondermijnen.
In eerste instantie werken we aan kleine deelvaardigheden om uiteindelijk te komen tot het integraal oefenen van een gesprek/situatie. Waarbij deelnemers tijdens de training inbreng hebben vanuit hun eigen specifieke behoefte en context. Elke deelnemer zal uiteindelijk een volledig gesprek oefenen.
Voorafgaand aan de training peilen we graag de specifieke behoefte van de opdrachtgever om zo maatwerk te kunnen leveren.