Leidinggeven is een vak

Vakbekwame leidinggevenden weten hun medewerkers adequaat te begeleiden naar taakvolwassenheid. Ze onderhouden een evenwichtige relatie met hun medewerkers en voeren regelmatig gesprekken waarin het werkvermogen van de medewerker centraal staat. Aan de orde komt wat van invloed is op het werkvermogen en hoe dat is te sturen. Niet alleen de gezondheid van medewerkers is de bepalende factor voor het werkvermogen. Ben je als medewerker voldoende toegerust om je taak uit te voeren, hoe is het gesteld met je competenties? Voel je je “overvraagd”? Wat heb je nodig? Ben je nog voldoende gemotiveerd en in hoeverre beïnvloedt dat je werkhouding? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Hoe is de relatie met collega’s, zijn er omstandigheden op het werk die van invloed zijn op het werkvermogen? En nog iets persoonlijker: hoe gaat het thuis en hoe staat de medewerker in het leven? Deze en nog meer onderwerpen mogen regelmatig centraal staan in gesprekken die leidinggevenden met medewerkers voeren.

Veel leidinggevenden die ik ontmoet willen heel graag een “vakbekwame” leidinggevende zijn, maar worden opgeslokt door het operationeel proces. Letterlijk zegt men dan: voor die gesprekken heb ik geen tijd! Mijn advies is dan om dat op een andere manier te organiseren, een randvoorwaarde om toe te komen aan effectieve communicatie is een effectieve organisatie. Als je geen tijd hebt om contact te maken met de mensen die je aanstuurt, heb je geen tijd om je kerntaak uit te voeren! Een andere complicerende factor is dat leidinggevenden hun positie verworven hebben op basis van goede prestaties met een ander taakaccent. Een goede verkoper wordt “dus” verkoopleider. Aan wat hij nodig heeft om dat nieuwe taakaccent met verve te kunnen vervullen wordt doorgaans te weinig aandacht besteed.

Uiteraard zal het nodig blijven om adequaat om te gaan met aanvragen ziekteverlof, op tijd gesprekken te voeren in het kader van frequent verzuim, re-integratie gesprekken te voeren, et cetera. Maar een organisatie die leidinggevenden begeleidt om hun leidinggevend taakaccent vakbekwaam invulling te geven, zal daarmee impliciet invloed uitoefenen op de intrinsieke motivatie van medewerkers en daarmee de verzuimdrempel aanzienlijk verhogen.

Ad van den Biggelaar